Predaj baleného kameniva - Big Bag

Ak patríte k tým zákazníkom, ktorí potrebujú väčšie objemy kameniva v praktickom balení, ktoré umožní 

ľahkú manipuláciu s kamenivom priamo na streche, stavbe alebo v záhrade siahnite po našej novinke –

 balenom kamenive Big Bag

Ako novú službu sme zaradili do nášho portfólia dodanie a vyloženie kameniva na plochú (rovnú) strechu.

Kamenivo vykladáme na strechy v big bagoch  z ktorých následne kameň vysypeme na určené miesto. 

Kamenivo dovážame z dunajských štrkovní v okolí Bratislavy vlastnými vyklápacími návesmi, následne 

naplníme big bagy, ktoré presunieme k zákazníkovi a nakoniec sa big bagy vyložia pomocou našich žeriavov 

na požadované miesto na streche.

v Big Bagoch dodávame:- 

 

- štrk vymývaný dunajský frakcia 16/22, po dohode 4/8, 8/16

- piesok

-drvené kamenivo podľa požiadavky zákazníka

Cenu tohto produktu je potrebné dopytovať !!!

 

Využitie baleného kameniva:                         

- záťažové vrstvy plochých striech

- podkladová vrstva zámkových dlažieb

- drenážny obsyp stavieb

- okrasné kamenivo do záhrad

 

Výhody použitia baleného kameniva:

- minimálne straty pri spracovaní

- minimálne znečistenie manipulačných plôch

- veľké výhody pri manipulácii vo výškach

- jednoduchá manipulácia výsypu (spodný výpust)

- minimálna prašnosť pri manipulácii

- jednoduchá preprava nákladným vozidlom