Balené kamenivo v Big Bag 1000 kg

Ponúkame kamenivo v praktickom balení Big Bag 1000 kg, ktoré umožňuje ľahkú manipuláciu s kamenivom priamo na streche, záhrade alebo na stavbe. 

Kamenivo dovážame z dunajských štrkovní vlastnými vyklápacími návesmi, následne ho plníme do big bagov a k zákazníkovi expedujeme pomocou vlasných žeriavov alebo hydraulických rúk.

V Big bagoch dodávame:

Štrk vymývaný dunajský frakcia 16/22, 4/8, 8/16

piesok šaštínsky frakcie 0-1

drvené kamenivo na základe dopytu, cena na základe dopytu!!!

Využitie baleného kameniva:

- záťažové vrstvy plochých striech

- podkladové vrstvy zámkových dlažieb

- drenážny obsyp stavieb

- okrasné kamenivo do záhrad

Výhody použitia baleného kameniva:

- minimálne straty pri spracovaní

- minimálne znečistenie manilulačných plôch

- jednoduchá manipulácia vo výškach (spodný výpust)

- minimálna prašnosť pri manipulácii

- jednoducá preprava nákladným vozidlom