GENTIANA s.r.o.

E-mail: gentianasro@gmail.com , zeriavyzilina@gmail.com

 IČO: 46867465

IČ DPH: SK2023618916

Tel.: 0918 816 069, 0905 685 811

Veľká Okružná 1309/17

01001 Žilina, SR

Korešpondenčná adresa:

Divina 497

01331 Divina, SR