Žeriav Tatra 815 AMK 60-41  nosnosť 40 ton,

                                                    max. dĺžka ramena 41,3 m
 

Autožeriav TATRA 815 AMK60-41 je mobilné žeriavové zariadenie so päťdielnym teleskopickým výložníkom na osvedčenom podvozku Tatra 815. Mobilný žeriav sa vďaka svojej podvozkovej konfigurácii dá použiť aj v menej únosnom teréne.
Patrí do kategórie cestných výložníkových žeriavov s plne otočným vrškom (360ْْ) a sklopným výložníkom, ktorý umožňuje zdvíhanie a premiesťovanie bremien na meniteľnom vyložení. Jeho použiteľnosť je veľmi široká,  najrôznejších priemyslových oboroch. Je určený ako univerzálny mechanizačný prostriedok k práci pri manipulácii s materiálom, najmä pri prácach prekladacích, montážnych, stavebných, opravárenských,v priemysle, stavebníctve, v skladovom hospodárstve, pri vykladaní vagónov, pri montáži strojov a usadzovaní technologických zariadení v priemyselných závodoch a pri všetkých ostatných prácach spojených s premiesťovaním kusových bremien.

 

 

Parametre vozidla:

  • Svetlá výška                                                                  210 mm

  • Šírka                                                                           2450 mm

  • Šírka s vysunutými podperami                                       7600 mm

  • Výška                                                                           3400 mm

  • Dĺžka                                                                           12800 mm

  • Max. celková hmotnosť                                                39980 kg

  • Max. nosnosť                                                               40000 kg

  • Dlžka základného výložníka                        Zasunutý: 10900/ Vysunutý:41300 mm

  • Výkon motora                                             podvozok 208 kw, nadstavba 124 kW

  • Max. rýchlosť                                                               80 km/h

 

Autožeriav Tatra 815 AMK60-41

   Dôležitým parametrom výkonu žeriavu je tzv. diagram nosnosti žeriavu, udávajúci maximálne povolené zaťaženie v oku háku. Tieto hodnoty sú dôležité pre základnú indentikáciu použitia autožeriavu v praxi, tak aj pre zaručenie maximálnej bezpečnosti pri práci so žeriavom. Autožeriav zaručí zdvihnutie bremena o hmotnosti 40000 kg na vzdialenosti 3 m od osy otáčania žeriavu a maximálny vertikálny dosah je 41,3 m a horizontálny dosah žeriavu je 30 m.

 

 

 

Tatra AMK60-41 diagram.pdf (499492)